Zvodidlo M-JZ-H2/167

Popis zvodidla

Jedná sa o jednostranné zvodidlo, ktoré pozostáva zo:

Stĺpikov v osovej vzdialenosti 1,50 m. Šírka stĺpikov:

  • Stĺpikov v osovej vzdialenosti 1,50 m. Šírka stĺpikov je 104 mm a jedná sa o ohýbaný U profil 104x65 mm z plechu hrúbky 4 mm. Stĺpiky majú dĺžku 1,70 m (pod úrovňou terénu sú 0,815 m). Každých 13,5 m, to je každý deviaty stĺpik, sa použije odlišný stĺpik, lebo sa k nemu kotví tesne nad zemou lano. Tento stĺpik je C-profil 120x 80x30 mm a má dĺžku 2,25 m.
  • Zvodnice „trojvlny" hr. 2,5 mm – pozri článok 5.1. Vŕtanie zvodnice neumožňuje zahustiť stĺpiky na menej ako 1,5 m.
  • Lana ø 20 mm. Lano prebieha na rube hornej vlny zvodnice a špeciálnou objímkou, ktorá sa vkladá pod maticami skrutiek pre vzájomné spojenie zvodníc, sa ku zvodnici pripevňuje. Lano má dĺžku podľa dĺžky zvodidla, avšak najvyššie 500 m. Vzájomné spojenie dvoch koncov lana je opäť na rubu zvodnice. Každých 13,5 m je lano spustené k zemi, kde sa pripevňuje k stĺpiku a odtiaľ sa opäť vracia do pôvodnej polohy – pozri obrázok 7.2.

Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,94 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto zvodidla). Šírka zvodidla je 0,188 m.

Technické parametry

  • Výška zvodidla: 940 mm
  • Dĺžka stĺpika pod terénom: 815 mm
  • Šírka zvodidla: 188 mm
  • Osová vzdialenosť stĺpikov: 1500 mm

Využitie zvodidla

Umiestnenie zvodidla na krajnici

Zvodidlo nesmie žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky cesty (s výnimkou miestnych komunikácií). Zvodidlo je povolené kombinovať iba s prejazdovým obrubníkom výšky do 70 mm. Vzdialenosť zvodidla od obruby prejazdového obrubníka sa nestanovuje. Pre úroveň zadržania H2 a všetky úrovne nižšie sa zvodidlo inštaluje na normovej krajnici šírky 1 m za lícom zvodidla,
podľa článku 6.1., TPV 1/SK/2014.

Umiestnenie zvodidla v strednom deliacom páse (SDP)

V stredných deliacich pásoch šírky najmenej 2,00 m ako dve súbežné zvodidlá podľa obr. 17.3., TPV 1/SK/2014.

Podrobný popis zvodidla

Podrobný popis zvodidla nájdete v TPV 1/SK/2014, v katalógu zvodidiel Marcegaglia alebo vo výkrese na stiahnutie hore v pravom stĺpci tejto stránky, sekcia "Výkresy" a "Ostatné".

Údržba zvodidla

Pre dodávku, skladovanie, osadzovanie, odsúhlasenie, prevzatie, opravy a údržbu zvodidla platí TKP kapitola 11.

Výrobca

Pre zaslaní rýchleho dotazu alebo zobrazenie kontaktných údajov
kliknite na nasledujúce tlačidlo

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde .